Lidmaatschap

Door het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier, wordt je lid. Bij aanmelding van leden jonger dan 18 jaar moet het formulier door een ouder of verzorger worden ondertekend. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni, waarbij het lidmaatschap automatisch wordt verlengd. Leden ontvangen na verloop van tijd een lidmaatschapskaart van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). Het blad “Atletiek” (uitgave van de KNAU) wordt aan alle leden van de KNAU toegestuurd (1 exemplaar per gezin).

Categorie Leeftijd Jaarcontributie Wedstrijdlicentie Jaarcontributie totaal Halfjaarcontributie totaal
Pupillen 4 t/m 11 jaar 90,00
Junioren 12 tm 17 jaar 102,00
Senioren 19 jaar en ouder 130,00
Senoir met licentie 18 plus 150,00
Niet actieve leden 34,00

Bij de jeugd is de wedstrijdlicentie verplicht en is de totale contributie dus jaarcontributie + wedstrtijdlicentie

Inschrijvingskosten: 5,50 (euro)
Elk 3e en volgend lid van een gezin krijgt 20% korting op de contributie (niet op de licentie).

(Prijzen in euro’s seizoen 2023)

De contributie en indien van toepassing de wedstrijdlicentie wordt per half jaar geïncasseerd in de maanden oktober en januari. Nieuwe leden betalen naar ratio, afhankelijk van de ingangsdatum van het lidmaatschap.

De licentie is voor pupillen en junioren verplicht ivm deelname aan wedstrijden.
Bij senioren is deze licentie verplicht als je tussen de wedstrijdatleten mee wilt doen aan KNAU-wedstrijden. Voor het meedoen aan prestatielopen is deze licentie niet verplicht.

Klik hier om u aan te melden voor het lidmaatschap van de AV Holten
#FORM

Afmelden:
Bij schriftelijk afmelden voor 1 juli, wordt u uitgeschreven als lid voor het volgende seizoen. Bij afmelden tot 30 november, wordt u uitgeschreven per 31 december en betaalt u geen contributie voor het 2e helft van het seizoen.

Klik hier om u af te melden voor het lidmaatschap van de AV Holten
#FORM

Na aan- of afmelding ontvangt u een automatisch gegenereerde mail ter bevestiging. Binnen enkele dagen daarna ontvangt u van de secretaris een formele bevestiging per mail van uw aan- of afmelding. Pas daarna is uw aan- of afmelding definitief.